Dobry skok na dobry staż – Projekt zakończony


PROJEKT ZAKOŃCZONY !!!

Weź udział w projekcie „Dobry skok na dobry staż” i zdobądź bezcenne doświadczenie zawodowe w branży związanej z Twoim kierunkiem studiów!


Jeśli jesteś studentem II lub III roku studiów licencjackich i jeszcze nie brałeś udziału w żadnym z naszych projektów stażowych to ten projekt jest dla Ciebie!

Projekt trwa od 8 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku i zakłada realizację płatnych staży zawodowych dla 450 studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w wymiarze 120 godzin. Dokumenty rozliczeniowe po stażu należy złożyć najpóźniej do 17 stycznia 2020 roku!

Pełny regulamin projektu dostępny jest tutaj.

Kiedy?

– na staż można się zgłaszać do 15 listopada 2019 roku lub do wyczerpania miejsc

– staż jest stażem ciągłym i trwa 6 tygodni, 20 godzin tygodniowo, tj. 120 godzin łącznie i odbywa się u jednego pracodawcy

– staż najlepiej zrealizować do dnia obrony, wówczas możliwe będzie otrzymanie pełnej stawki stażowej

 

Etapy składania dokumentacji

Procedura stażowa tylko z pozoru wydaje się być skomplikowana – składa się zaledwie z trzech etapów.

1. Przynieś do biura ACK:


2. Na podstawie dostarczonych dokumentów zostanie przygotowana trójstronna umowa o zawarcie stażu a w dniu rozpoczęcia stażu zostaniesz zarejestrowany w ZUS.

Uwaga! Staże można rozpoczynać z początkiem każdego tygodnia, tj. w poniedziałek.

Jeśli przyniosłeś dokumenty w poniedziałek to staż możesz rozpocząć dopiero od kolejnego poniedziałku.


3. Aby móc rozliczyć Twój staż i wypłacić Ci wynagrodzenie, po zakończeniu stażu dostarcz do nas najpóźniej do 17 stycznia 2020 roku:

Pamiętaj, aby data na raporcie była datą o tydzień późniejszą niż rozpoczęcie stażu!

Pamiętaj, że karta opiekuna stażu jest kartą miesięczną, której kolejne pozycje to kolejne dni miesiąca. Jeśli odbywałeś staż w przeciągu dwóch kolejnych miesięcy to przynosisz dwie karty czasu pracy.

Pamiętaj, że jako pracownik podpisuje się Twój opiekun, w miejscu przełożonego podpisuje się osoba przełożona Twojego opiekuna. Jeśli firma jest jednoosobowa lub Twoim opiekunem jest jednocześnie np. prezes firmy, wówczas podpisuje się on w obydwu miejscach.

Proszę przy wystawianiu noty pamiętać o pieczątce firmy!

Zgodnie z umową najpierw firma wypłaca swojemu pracownikowi wynagrodzenie a dopiero potem wystawia notę księgową o zwrot poniesionych kosztów. Tylko na podstawie tych dwóch dokumentów możemy zwrócić kwotę wynagrodzenia opiekuna.

Proszę pamiętać, że data na dokumencie musi być późniejsza o 4 tygodnie od dnia zakończenia stażu.

Wynagrodzenie jest wypłacane raz w miesiącu – w pierwszym tygodniu danego miesiąca, pod warunkiem dostarczenia poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów do 25 dnia miesiąca poprzedzającego.

 

Masz jeszcze pytania?

Zapraszamy do ACK

poniedziałek – piątek

w godz. 8:30 – 14:30

(pok.115, budynek B)

ack@awf.gda.pl tel. 58 55 47 402