Badania Pracodawców

Chcąc uzyskać informację płynącą z rynku pracy, realizujemy badania wśród pracodawców związanych z kierunkami studiów na AWFiS Gdańsk. Uzyskane w ten sposób dane, pozwalają na wskazanie zapotrzebowania na konkretne kompetencje potrzebne na rynku pracy wśród poszczególnych kierunków studiów.

Badanie Pracodawców 2018

Badanie Pracodawców 2019