ACK

                        cropped-cropped-ZALACZNIK_3C_ackKOLOR-150x150-1.jpgZespół Akademickiego Centrum Kariercropped-cropped-ZALACZNIK_3C_ackKOLOR-150x150-1.jpg

 

dsc_0319dsc_0335sc1_1527

Marta Krużyńska                      Owidiusz Moska                         Agata Maj

Szanowni studenci zapraszamy do korzystania z naszych usług… Jesteśmy tu po to … aby pomóc studentom i absolwentom AWFiS w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz aby ułatwić znalezienie zatrudnienia odpowiadającego waszym aspiracjom i kwalifikacjom.

O f e r u j e m y:

 • indywidualne rozmowy doradcze
 • przygotowanie CV i listu motywacyjnego
 • grupowe spotkania informacyjne
 • warsztaty poświęcone pisaniu dokumentów aplikacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych oraz procesu rekrutacji i selekcji pracowników
 • pomoc z zakresu przedsiębiorczości
 • biblioteczkę – ponad 100 pozycji nt. pracy, dokumentów aplikacyjnych, rozmów kwalifikacyjnych itp.
 • informacje o pracodawcach, ofertach pracy i praktyk, studiach, kursach, szkoleniach, pracach wakacyjnych, pracach dorywczych i wolontariacie
 • diagnoza kompetencji kluczowych

 

Akademickie Centrum Karier to jednostka uczelniana działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Dzięki wygranemu projektowi unijnemu „ACK- Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku” prawie wszystkie działania realizowane w  okresie 01.08.2009 – 30.09.2012 były finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 ACK uczestniczyło także w projektach:

 • „OLZA” – Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów.

OLZA to platforma internetowa służąca uczelniom do monitorowania losów zawodowych absolwentów. Ponadto OLZA daje też możliwość generowania dokumentów aplikacyjnych oraz kontaktu studentów i absolwentów z pracodawcami w procesie poszukiwania pracy.
awfis.olza.edu.pl

 • Od kwietnia 2014 roku realizowaliśmy w naszym Centrum projekt unijny o nazwie: „ACK II – Staże dla Turystyki”. Projekt trwał do czerwca 2015 roku i zakładał organizowanie płatnych staży zawodowych dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.
 • Akademickie Centrum Karier od 2014 roku jest jednym z współorganizatorów Akademickich Targów Pracy Trójmiasto. W każdej z edycji bierze udział kilka tysięcy uczestników oraz kilkudziesięciu pracodawców. http://www.atp.ug.edu.pl/
 • Wpieraliśmy projekt GEES przy organizacji warsztatów z Coachingu przez naszego doradcę zawodowego.

Celem projektu jest opracowanie zestawu kompetencji kluczowych  niezbędnych do osiągania sukcesów w podwójnej karierze: jako sportowca i  studenta/ucznia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez analizę  kompetencji 9400 zawodników sportu wyczynowego z 9 krajów. Zadanie to  będzie realizowane przez 45 specjalistów z tego zakresu, głównie  psychologów sportu ale także pedagogów, socjologów, trenerów i innych  działaczy sportowych działających w obszarze wsparcia sportowca.

Celem i misją ACK AWFiS jak i wszelkich biur karier istniejących na uczelniach wyższych jest zapewnienie doradztwa zawodowego, pozwalającego profesjonalnie zdiagnozować optymalne ścieżki rozwoju kariery zawodowej oraz dostarczenie praktycznej wiedzy i rozwinięcie umiejętności, zapewniających odpowiednie zachowanie na rynku pracy, by zostać zatrudnionym przez wybranego pracodawcę.

Twórz świadomie swoją karierę! ACK AWFiS pomoże Ci zadbać o to, abyś doszedł tam, gdzie chcesz. Nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli się wystarczająco mocno chce.