ACK

cropped-cropped-ZALACZNIK_3C_ackKOLOR-150x150-1.jpgZespół Akademickiego Centrum Kariercropped-cropped-ZALACZNIK_3C_ackKOLOR-150x150-1.jpg

 

dsc_0319dsc_0335

Marta Pawłowska                      Owidiusz Moska                                              Inga Borowska

Szanowni Studenci, zapraszamy do korzystania z naszych usług. Jesteśmy tu, aby pomóc Wam i absolwentom AWFiS w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz aby ułatwić znalezienie zatrudnienia odpowiadającego Waszym aspiracjom i kwalifikacjom.

 

Oferujemy:

 • indywidualne rozmowy doradcze
 • diagnozę kompetencji kluczowych
 • przygotowanie CV i listu motywacyjnego
 • pomoc w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych oraz procesu rekrutacji
 • pomoc z zakresu przedsiębiorczości
 • biblioteczkę – ponad 170 pozycji nt. pracy, dokumentów aplikacyjnych, rozmów kwalifikacyjnych itp.
 • informacje o pracodawcach, ofertach pracy stałej, praktykach, kursach, szkoleniach, zleceniach wakacyjnych, dorywczych i wolontariacie
 • wsparcie psychologiczne

 

 

Akademickie Centrum Karier bierze aktywny udział w projektach:

 • ACK realizowało 2 projekty dla studentów: Dobry skok na dobry staż oraz Zintegrowany Program Rozwoju
 • ACK uczestniczy w projekcie ogólnopolskim „Gra o karierę” organizowany przez Biura Karier w Polsce Strona główna – Akademickie Biuro Karier (usz.edu.pl)
 • ACK jest członkiem Komisji ds. ABK przy KRASP
 • Regularnie, od 2014 roku, ACK razem z innymi uczelniami (UG, PG, AMW, UM) współorganizujemy Akademickie Targi Pracy Trójmiasto. W każdej z edycji bierze udział kilka tysięcy uczestników oraz kilkudziesięciu pracodawców. http://www.atp.ug.edu.pl/ 
 • Od 04.2014 roku realizowaliśmy w naszym Centrum projekt unijny o nazwie: ACK II – Staże dla Turystyki. Projekt trwał do 06.2015 roku i zakładał organizowanie 156 płatnych staży zawodowych dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.
 • OLZA – udział w projekcie Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów. OLZA to platforma internetowa służąca uczelniom do monitorowania losów zawodowych absolwentów.
 • Wspieraliśmy projekt GEES przy organizacji warsztatów z coachingu przez naszego doradcę zawodowego.Celem projektu było opracowanie zestawu kompetencji kluczowych niezbędnych do osiągania sukcesów w „podwójnej karierze”: jako sportowca i  studenta/ucznia. Cel ten został osiągnięty poprzez analizę  kompetencji 9400 zawodników sportu wyczynowego z 9 krajów. Zadanie to  było realizowane przez 45 specjalistów z tego zakresu, głównie  psychologów sportu a także pedagogów, socjologów, trenerów i innych  działaczy sportowych działających w obszarze wsparcia sportowca.
 • Dzięki wygranemu projektowi unijnemu ACK- Element Programu Rozwojowego AWFiS w Gdańsku prawie wszystkie działania realizowane w  okresie 08.2009 – 09.2012 były finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem i misją ACK AWFiS jak i wszelkich biur karier istniejących na uczelniach wyższych jest zapewnienie doradztwa zawodowego, pozwalającego profesjonalnie zdiagnozować optymalne ścieżki rozwoju kariery zawodowej oraz dostarczenie praktycznej wiedzy i rozwinięcie umiejętności, zapewniających odpowiednie zachowanie na rynku pracy, by zostać zatrudnionym przez wybranego pracodawcę.

Twórz świadomie swoją karierę!

Zespół ACK AWFiS pomoże Ci zadbać o to, abyś doszedł tam, dokąd chcesz.