Płatne staże dla studentów

W związku z realizacją przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku projektów unijnych „Dobry skok na dobry staż” oraz „Zintegrowany Program Rozwoju AWFiS w Gdańsku – etap II” Akademickie Centrum Karier zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w płatnych stażach zawodowych.

 

Dla kogo?

– dla studentów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich wydziałów AWFiS:

  • II i III roku studiów pierwszego stopnia,
  • I i II roku studiów drugiego stopnia
  • IV i V roku jednolitych studiów magisterskich

– warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie statusu studenta;  preferowany wiek poniżej 30 lat w chwili przystąpienia do stażu

nie musisz być obywatelem Unii Europejskiej, aby wziąć udział w projekcie!

 

Kiedy?

– na staż można się zgłaszać od teraz do stycznia 2022 roku lub do wyczerpania miejsc (UWAGA! Liczba dostępnych miejsc została wyczerpana!)

– staż jest stażem ciągłym i trwa 6 tygodni, 20 godzin tygodniowo, tj. 120 godzin łącznie i odbywa się u jednego pracodawcy

– staż najlepiej zrealizować do dnia obrony, wówczas możliwe będzie otrzymanie pełnej stawki stażowej

 

Gdzie?

– staże odbywają się w przedsiębiorstwach prowadzących działalność zgodną z efektami kształcenia, tj. klubach sportowych, ośrodkach spa, biurach turystycznych, klubach fitness, hotelach, organizacjach turystycznych, ośrodkach resocjalizacyjnych, ośrodkach terapeutycznych,  szkołach, przedszkolach,  ośrodkach zdrowia, itp.

– gdy zaczniesz staż, wspierać Ciebie będzie opiekun stażu, tj. doświadczony pracownik zatrudniony w miejscu Twojego stażu

– są dwie możliwości: Ty sam proponujesz miejsce (wówczas masz pierwszeństwo) lub my wskazujemy Tobie potencjalne miejsce stażu

 

Czy warto?

Korzyści zdobywania doświadczenia zawodowego w trakcie studiów chyba nie musimy nikomu tłumaczyć, ale co powinieneś wiedzieć – jest to wyjątkowa możliwość odbycia stażu płatnego! Za 6 tygodni pracy (120 godzin tj. ¾ etatu) otrzymasz wynagrodzenie z funduszy unijnych w wysokości 1644 zł netto. W dodatku zdobędziesz nowe doświadczenie związane stricte z Twoim wykształceniem, które śmiało będziesz mógł wykazać w swoim CV!

 

Masz jeszcze pytania?

Zapraszamy Cię do naszego biura – pok. 115, budynek B w godzinach 8:30 – 14:30.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w wyborze miejsca stażu, pomoże Ci nasz doradca zawodowy.

 

Jestem chętny – co dalej?

Jeśli jesteś studentem studiów licencjackich i nie brałeś dotychczas udziału w naszym projekcie stażowym – zapraszamy tutaj.

Jeśli jesteś studentem studiów licencjackich i brałeś już udział w projekcie „Dobry skok na dobry staż” – zapraszamy tutaj.

Jeśli jesteś studentem studiów magisterskichzapraszamy tutaj.

 

Biuro projektu:

Akademickie Centrum Karier

pok. 115, budynek B

ack@awf.gda.pl

tel. 58 55 47 402


 

OSOBY ZAREJESTROWANE W ZUSIE

Do 7 dni od zakończenia stażu zawodowego zostają Państwo wyrejestrowani z ZUS. Wyrejestrowanie obejmuje też ustanie świadczeń zdrowotnych, które przez okres stażu są pokrywane przez uczelnię (jako organizatora stażu). Dlatego niezwłocznie po zakończeniu stażu należy ponownie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego.

Sposób zgłoszenia zależy od Państwa statusu po zakończeniu stażu. Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje osobom w trakcie nauki w szkole wyższej i do 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki.

  • STUDENT/ABSOLWENT

Jeśli po zakończeniu stażu nadal posiadają Państwo status studenta lub ukończenie studiów nastąpiło krócej niż 4 miesiące przed datą zakończenia stażu, mogą Państwo zostać zgłoszeni przez ubezpieczonego w ZUS (pracującego) członka rodziny bądź w KRUS (jako rolnik/domownik rolnika)

  • OSOBA PRACUJĄCA bez statusu studenta

Jeśli od razu po stażu zostali Państwo zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie, zgłoszenia dokonuje pracodawca w oparciu o kwestionariusz osobowy.

  • OSOBA NIEPRACUJĄCA bez statusu studenta

Jeśli po zakończonym stażu nie posiadają Państwo już statusu studenta/absolwenta do 4 miesięcy po obronie, wówczas można zgłosić się do powiatowego urzędu pracy jako osoba niepracująca i z tego tytułu uzyskać zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

O szczegóły należy pytać w ZUSie/KRUSie.