Załóż jednoosobową działalność gospodarczą w urzędzie !

W urzędzie

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza

To firma, którą możesz prowadzić samodzielnie (na przykład: bez pomocy księgowej). Jako jej właściciel możesz zatrudniać innych pracowników. Nie potrzebujesz żadnych oszczędności, żeby założyć taką firmę, jednak odpowiadasz za nią całym swoim majątkiem. Ta odpowiedzialność rozciąga się również na twojego małżonka (dotyczy to jedynie waszego wspólnego majątku).

Kto może założyć jednoosobową działalność

Każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych.

Wniosek złóż samodzielnie albo skorzystaj z pomocy pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Kiedy NIE musisz rejestrować swojej działalności w CEIDG

 • jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność wytwórczą związaną z uprawą rolną, chowem i hodowlą zwierząt, ogrodnictwem, warzywnictwem, leśnictwem i rybactwem śródlądowym,
 • jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność związaną z turystyką (na przykład wynajem pokoi, sprzedaż posiłków),
 • jesteś rolnikiem i chcesz prowadzić działalność, która polega na produkcji wina jeśli twoja produkcja nie przekroczy 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego.

Sprawdź szczegóły na temat prowadzenia działalności bez obowiązku rejestracji w CEIDG.

Rok gospodarczy
jego początek i koniec jest ustalany w zależności od charakteru działalności gospodarczej i nie zawsze pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W ciągu roku gospodarczego powinien zamknąć się pełny cykl danej działalności.

Co ustalić przed złożeniem wniosku o wpis do CEIDG

 • nazwę firmy pamiętaj, że w nazwie firmy musi znaleźć się twoje imię i nazwisko,
 • datę, od kiedy rozpoczniesz swoją działalność dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie to data, od której będziesz płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Ta data nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku,
 • miejsce prowadzenia działalności adres (nazwa ulicy, numer budynku, mieszkania) albo nietypowe miejsce (na przykład pawilon nr X w przejściu podziemnym). Takie miejsce nie musi być twoją własnością. Może być to na przykład mieszkanie, które wynajmujesz. Nie możesz podać miejsca, które nie istnieje lub miejsca, które nie jest związane z tobą lub twoją działalnością,
 • kody działalności gospodarczej są to kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które określają rodzaj działalności (na przykład „Produkcja papieru i tektury”, „Produkcja narzędzi”). Wskaż przynajmniej jeden kod. Jeśli wskażesz więcej kodów zdecyduj, który jest główny,
 • formę opodatkowania oraz częstotliwość, z jaką będziesz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (co miesiąc czy co kwartał),
 • formę prowadzenia rachunkowości zazwyczaj przedsiębiorcy wybierają podatkową księgę przychodów i rozchodów, czyli prostą formę ewidencjonowania kosztów i przychodów,
 • informacje związane z ZUS na przykład, czy zgłosisz do ubezpieczenia pracowników, których zatrudnisz. Sprawdź, jak zgłosić pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego,
 • rachunek bankowy wskaż numer rachunku, który będzie służył do rozliczeń z urzędem skarbowym. Możesz założyć nowy rachunek albo posługiwać się tym, którego używasz prywatnie.

Gdzie złożyć wniosek o wpis do CEIDG

W dowolnym urzędzie gminy lub miasta. W przypadku Warszawy w urzędzie dzielnicy. Wniosek możesz zanieść do urzędu albo wysłać listem poleconym.
Jeśli zaniesiesz wniosek do urzędu dostaniesz potwierdzenie złożenia wniosku.
Jeśli wyślesz wniosek pocztą zatrzymaj potwierdzenie nadania przesyłki poleconej.
Informacje, które napiszesz we wniosku, zostaną przekazane również do:

 • ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
 • urzędu skarbowego,
 • Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Co przygotować

 • wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (druk CEIDG-1) wniosek możesz:
  • pobrać i wypełnić w domu,
  • wziąć z dowolnego urzędu miasta lub gminy,
  • wypełnić na stronie firma.gov.pl lub ceidg.gov.pl, wydrukować i podpisać,
  • przygotować w wersji elektronicznej w systemie CEIDG. Po zapisaniu otrzymasz unikalny kod kreskowy, który pozwoli urzędnikowi w gminie odnaleźć twój formularz w systemie CEIDG,
 • dokument tożsamości (na przykład dowód osobisty lub paszport) jeśli zanosisz wniosek do urzędu,
 • notarialne poświadczenie podpisu jeśli wysyłasz wniosek.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Do 1 dnia roboczego od złożenia wniosku dane twojej firmy zostaną wpisane do CEIDG. Od momentu wpisania możesz rozpocząć swoją działalność.
Do 3 dni roboczych od wpisania do CEIDG dane Twojej firmy będą widoczne na stronie CEIDG.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).

źródło: https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/jak-zalozyc-firme-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej#scenariusz-w-urzedzie