Dobry Skok Na Staż

W styczniu 2018 roku rozpoczęliśmy realizację projektu unijnego o nazwie: „Dobry skok na staż”. Projekt potrwa do grudnia 2019 roku i zakłada organizowanie płatnych staży zawodowych dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Dla kogo?

– dla studentów II i III roku studiów licencjackich wydziału: Wychowania Fizycznego, Turystyki i Rekreacji oraz Rehabilitacji i Kinezjologii

– warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie statusu student,  preferowany wiek poniżej 30 lat w chwili przystąpienia do stażu

Kiedy?

– na staż można się zgłaszać od teraz do października 2019 roku lub do wyczerpania miejsc;

– staż trwa 6 tygodni tj. 120 godzin, czyli 20 godzin/tydzień i odbywa się u jednego pracodawcy;

Gdzie?

– staże odbywają się w przedsiębiorstwach prowadzących działalność zgodną z efektami kształcenia tj. kluby sportowe, ośrodki spa, biura turystyczne, kluby fitness, hotele, organizacje turystyczne i ośrodki zdrowia itp.

– są dwie możliwości: Ty sam/sama proponujesz miejsce (wówczas masz pierwszeństwo) lub my wskazujemy Tobie adekwatne miejsce stażu

Jestem chętny/ chętna – co dalej?

Zapraszamy Cię do naszego biura

Jeśli masz pomysł na potencjalne miejsce stażu, otrzymasz informacje oraz dokumenty potrzebne do realizacji stażu.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w wyborze miejsca stażu, pomoże Ci doradca zawodowy.

Drugim etapem jest rozmowa z pracodawcą. Gdy zaczniesz staż, wspierać Ciebie będzie opiekun stażu tj. doświadczony pracownik zatrudniony w miejscu Twojego stażu.

Czy warto?

Korzyści zdobywania doświadczenia zawodowego w trakcie studiów chyba nie musimy nikomu tłumaczyć, ale co powinnaś/powinieneś wiedzieć – jest to wyjątkowa możliwość odbycia stażu płatnego! Za 6 tygodni pracy (120 godzin tj. ¾ etatu) otrzymasz wynagrodzenie z funduszy unijnych.

Masz jeszcze pytania?

Zapraszamy do ACK

poniedziałek – piątek

w godz. 8.00 – 14.00

(pok.115, budynek B)

Biuro projektu, ack@awf.gda.pl tel. 58 55 47 402

Etapy składania dokumentacji

Regulamin projektu

 

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku realizuje projekt: Dobry skok na staż. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, w którym instytucją zarządzającą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Celem projektu jest podniesienie o 25% praktycznych kompetencji zawodowych i kompetencji miękkich u 434 studentów (w tym 214 kobiet, 40% studentów poszczególnych roczników) studiów kierunków praktycznych realizowanych na AWFiS. Cel ma być osiągnięty poprzez udział studentów w stażach zawodowych trwających 6 tygodni i 120 godzin, realizowanych w jednostkach prowadzących działalność odpowiadającą efektom kształcenia oraz potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie styczeń 2018 grudzień 2019 roku.

Budżet projektu: 869 297,40 zł.
Projekt współfinansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki