TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Centrum Opieki Serenus w Gdańsku
w wymiarze pełnego etatu.
Do naszego zespołu poszukujemy osób, dla których praca z osobą starszą jest ogromną wartością i źródłem satysfakcji. Życzliwość, uśmiech, cierpliwość połączone
z profesjonalizmem, zaangażowaniem i motywacją do pracy to cechy dla nas niezmiernie ważne. Ponieważ każdy człowiek przywiązuje się do drugiej osoby – naszym celem jest zbudowanie stabilnego zespołu.

Do obowiązków instruktora terapii zajęciowej należeć będzie m.in.:
• dbanie o kreatywny i komfortowy pobyt naszych mieszkańców,
• prowadzenie różnych form terapii zajęciowej zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami podopiecznych na podstawie wcześniej przygotowanego planu działań, (uwzględniając wydarzenia zgodnie z kalendarzem uroczystości, świąt),
• mobilizowanie i motywowanie mieszkańców do aktywności i zaangażowania w realizację zaplanowanych działań terapeutycznych,
• aktywne uczestnictwo w pracach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców,
• współpraca z instytucjami oraz podmiotami współpracującymi z Centrum Opieki Serenus,
• udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych, współdziałanie w rozwiązywaniu problemów życiowych mieszkańców, kształtowanie wśród mieszkańców więzi międzyludzkich,
• używanie programu komputerowego obowiązującego w Centrum Opieki Serenus, polegającego na prowadzeniu szeroko rozumianej ewidencji osobowej mieszkańców.

Zależy nam, aby kandydat/ka miał/a:
· Wykształcenie policealne kierunkowe ( dyplom w zawodzie),
· 3 letnie doświadczenie w zawodzie,
· nieposzlakowaną opinię,
· posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
· znajomość metod pracy z osobą starszą, w szczególności z demencją i chorobą Alzheimera (terapia reminiscencyjna, itp.)
· znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, domach pomocy społecznej.
· posiadał/a nieposzlakowaną opinię,
· biegłą znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows) oraz programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej,
· umiejętność gry na instrumencie – mile widziana.
·
Cechy osobowości: komunikatywność, empatia, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, szacunek do drugiego człowieka, odporność na stres, utrzymanie porządku w dokumentach i na stanowisku pracy.
To, co my możemy zaoferować:

Udział w tworzeniu wyjątkowego Domu, popartego 160-letnim doświadczenia Diakonii Neuendettelsau,

· pracę w nowo powstałej placówce, gwarantującej bardzo dobre warunki pracy,
· możliwość rozwoju zawodowego,
· stabilne zatrudnienie,
· miłą atmosferę.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Adres: Centrum Opieki Serenus, Gdańsk 80-180, ul. Przemyska 17-19,
Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: rekrutacja@serneus-gdansk.pl lub dostarczenie ich osobiście.
Na zgłoszenia czekamy do 14 maja 2019 roku do godz. 16.00
Dziękujemy za nadesłane aplikacje, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.