Nauczyciel Wychowania Fizycznego

Termin składania dokumentów 2019-02-07
Wymiar zatrudnienia Zastępstwo
Liczba godzin 18

Oferta skierowana do nauczycieli wychowania fizycznego z odpowiednimi kwalifikacjami do nauczania tego przedmiotu (mile widziane kwalifikacje instruktora pływania i łyżwiarstwa). Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze ( godziny w SP, gim i LO)
Proszę o przesłanie CV na adres mailowy szkoły.
Typ szkoły Szkoła ponadgimnazjalna
Nazwa szkoły Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie
Miasto Redzikowo
Kod pocztowy 76-200 Redzikowo
Adres Redzikowo 16A
Powiat słupski
Gmina gmina wiejska Słupsk
Telefon 59 811 82 57
E-mail zsredzikowo_sekr@gminaslupsk.pl