STAŻ !

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” poszukuje 1 studenta wśród Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Morskiej, Akademii Pomorskiej oraz Akademii Marynarki Wojennej do udziału w dwumiesięcznym stażu w ramach programu Erasmus + w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli.

Przewidziany termin stażu to 6 marca – 7 maja 2017 roku. Podczas stażu można przede wszystkim zdobyć oraz wykorzystać w praktyce wiedzę na temat działalności instytucji europejskich oraz biur i przedstawicielstw polskich oraz zagranicznych działających przy Unii Europejskiej. Dodatkową okazją jest także uczestnictwo w konferencjach, seminariach i warsztatach dotyczących najciekawszych zagadnień polityki europejskiej w ramach bieżącej agendy UE.

Stowarzyszenie zapewnia nieodpłatnie pokój w mieszkaniu służbowym, a wynagrodzenie może pochodzić ze środków programu Erasmus +. Więcej informacji na temat stażu można znaleźć na stronie internetowej: http://pomorskieregion.eu/program_stazowy-p52

Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny proszę przesyłać na adres praktyki@pomorskieregion.eu do dnia 10 lutego 2017 roku.