Ratownik Wodny

Zatrudnimy ratowników do pracy w parku wodnym oddalonym 20 km od Gdańska oraz na pływalniach w Gdańsku.

Oferujemy:
– dogodny grafik pracy (ustalany według podanej dyspozycyjności),
– możliwość pracy w dużym wymiarze godzin,
– świetny team,
Active Way
activeway.gdansk@gmail.com