Terapeuta zajęciowy

Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło w Gdańsku poszukuje asystenta osoby niepełnosprawnej / terapeuty zajęciowego.
Praca z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, ze sprzężeniami.
Wymagane wykształcenie kierunkowe i doświadczenie.


Dokumenty należy przesyłać do 31.01.2017 na adres: sds@psoni.gda.pl .