Szkolenie w Malborku: „Jak skutecznie ubiegać się o wsparcie z Funduszy Europejskich? – warsztaty tworzenia biznesplanu”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na szkolenie organizowane 24 stycznia 2017 r., poświęcone zasadom ubiegania się o wsparcie z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020 dla osób chcących założyć działalności gospodarczą oraz zasadom tworzenia biznesplanu. Szkolenie dedykowane jest dla osób w każdej grupie wiekowej, zarówno przed jak i po 30 roku życia.

W programie szkolenia m.in.:

wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:
– Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
jak skutecznie ubiegać się o dotację? – wybór projektu, przystąpienie do projektu, wnioskowanie o wsparcie finansowe (w tym warsztaty),
szczegółowe zasady tworzenia załączników – biznesplan,
źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się we wtorek 24 stycznia 2017 r. w godz. 10:00-14:10 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku przy ul. Kościuszki 54.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 728 486 436, do dnia 23 stycznia 2017 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/szkolenie-w-malborku-j…