Program MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. MOST daje możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Kto może uczestniczyć?

– student po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
– student po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia;
– student po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
– doktorant po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Student w trakcie każdego stopnia studiów, a więc w okresie studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, może być uczestnikiem Programu MOST maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego.
Nie oznacza to, że może być Uczestnikiem Programu tylko na jednym uniwersytecie przyjmującym i tylko w okresie całego roku akademickiego. Może także wyjechać dwukrotnie na okres jednego semestru na dwa różne uniwersytety lub dwukrotnie na okres jednego semestru na ten sam uniwersytet.

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

 • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Dokąd można pojechać?

W ramach Programu można wyjechać na wszystkie uniwersytety publiczne w Polsce oraz do siedmiu uczelni stowarzyszonych. Pełna lista dostępna jest tutaj. Można wyjechać na identyczny kierunek jak ten studiowany lub pokrewny (na przykład studiując sport możesz wyjechać na uczelnię, która prowadzi wychowanie fizyczne)

 • w ramach fizjoterapii można wyjechać m.in. na Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Rzeszowski;
 • w ramach sportu można wyjechać m.in. na Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytet Rzeszowski;
 • w ramach turystyki i rekreacji można wyjechać m.in. na Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski oraz Uniwersytet Wrocławski;
 • w ramach wychowania fizycznego można wyjechać m.in. na Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytet Rzeszowski.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie PROGRAMU MOST.

Zapraszamy do udziału!

 

Masz jeszcze pytania?

Zapraszamy Cię do naszego biura – pok. 115, budynek B w godzinach 8:30 – 14:30.