Etapy składania dokumentacji

  1. Przynieś do biura ACK:

– CV

– ksero legitymacji studenckiej (obie strony)

– zaświadczenie z dziekanatu, które potwierdza promocję na II lub III rok studiów  licencjackich.

– dane do umowy – student

  1. Wypełnij i podpisz w biurze ACK:

– formularz rekrutacyjny

– ankieta 1 – stażysta przed stażem

– oświadczenie o przetwarzaniu danych

– dane do umowy – firma – wypełnia firma

  1. Podpisz przed rozpoczęciem stażu:

– umowa trójstronna – Ty – AWFiS – Firma

  1. Przynieś dokumenty w trakcie trwania stażu:

Dokumenty dla studenta:

– dziennik stażu       – przykładowy dziennik stażu

– lista obecności

Jeśli w dzienniku stażu i liście obecności zabrakło miejsca w tabelce proszę dodrukować drugą stronę.

– ankieta 2 – stażysta po stażu

Dokumenty dla Opiekuna stażu (pracownik firmy):

– program stażu

– karta czasu pracy     – przykładowa karta czasu pracy

– oświadczenie o zrealizowanej liczbie godzin

– raport z postępów stażysty x 2

– nota księgowa (wzór) 

Proszę przy wystawianiu noty pamiętać o pieczątce firmy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-oświadczenie opiekuna o otrzymaniu wynagrodzenia (wzór)