Webinar nt. środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czas na start 🚩Fundusze europejskie na rozpoczęcie biznesu”
❗8 września w godz. 10:00-12:00❗ WEBINAR.
Decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przyszły przedsiębiorca powinien poznać pojęcia i zasady, które wiążą się z jej prowadzeniem. Warto także poznać te, które dają możliwość pozyskania funduszy unijnych na start. Temu poświęcony jest webinar zorganizowany przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Gdańsku Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Prelegentami webinaru będą przedstawiciele poniższych instytucji:
Serdecznie zapraszamy