Bezpłatna pomoc psychologiczna

Przypominamy, że studenci i absolwenci AWFiS mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologa.

Wsparcie w miarę możliwości i potrzeb będzie udzielone telefonicznie, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: marta.kruzynska@awf.gda.pl