Dobry skok na dobry staż – ważne!

Przypominamy, że kończymy projekt (tzw. SKOK) i dokumenty rozliczeniowe po stażu należy złożyć najpóźniej do 17 stycznia 2020 roku.

Więcej informacji:
http://www.ack2015.awfis.net/platne-sta…/dobry-skok-na-staz/

Nieprzyniesienie dokumentów będzie skutkowało brakiem wypłaty – ponieważ zamykamy projekt i terminy są ostateczne.