TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Wymagania :

wykształcenie wyższe lub średnie z terapii zajęciowej
co najmniej 3 – miesięczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, potwierdzone stosownym dokumentem,
doświadczenie zawodowe: w przypadku posiadania wykształcenia średniego mile widziany staż pracy na stanowisku instruktor terapii, dodatkowe kursy, szkolenia umożliwiające realizację oddziaływań terapeutycznych wobec podopiecznych placówki, ich rodzin i opiekunów,

Obowiązki :

organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w zakresie terapii zajęciowej,
umiejętne towarzyszenie osobom niepełnosprawnym oraz wspieranie ich w funkcjonowaniu społecznym,
przygotowywanie Uczestników do zajęć i stworzenie im bezpiecznych warunków,
udział i praca w ramach inicjatyw podejmowanych przez placówkę w zakresie rehabilitacji społecznej Uczestników ŚDS, w tym w wyjazdach, imprezach sportowych, rekreacyjnych, artystycznych i innych okolicznościowych,
prowadzenie zajęć edukacyjnych związanych z tematyką zdrowego stylu życia,
opracowywanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących ich realizacja i modyfikacja w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS,
opracowywanie rocznych planów pracy terapeutycznej,
utrzymywanie stałego kontaktu z rodzinami,
współorganizowanie wydarzeń mających na celu integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym,
pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych, motywowanie do zaangażowania w proces rehabilitacji,
prowadzenie dokumentacji realizowanych zajęć zgodnie z przepisami prawa

Oferujemy :

Stałe godziny i miejsce pracy
Pakiet świadczeń socjalnych
rozwój zawodowy
udział w tworzeniu przyjaznego środowiska rozwoju dla osób niepełnosprawnych
pracę w młodym, kreatywnym zespole

58 773-21-00
biuro@psonipruszczgd.org.pl