Psychodietetyk

Psychodietetyk
magister dietetyki

Analiza dotychczasowych nawyków żywieniowych dziecka
Dokonanie diagnozy przyczyn nieprawidłowego żywienia (pod względem ilościowym i jakościowym)
Określanie programu działań kompensacyjnych

Opracowanie okresowych sprawozdań z przeprowadzonych badań.
Promocja zdrowego stylu życia w obszarze żywienia

58 553-43-11
biuro@opz.gdansk.pl
Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia