Nauczyciel – Wychowanie fizyczne

Termin składania dokumentów 2019-07-31
Wymiar zatrudnienia Zastępstwo
Liczba godzin 18

Zatrudnimy nauczyciela wychowania fizycznego na zastępstwo od 1 września 2019r. do 30 czerwca 2020r.
Typ szkoły Szkoła podstawowa
Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa w Kowalach
Miasto Kowale
Kod pocztowy 80-180
Adres ul. Apollina 7
Powiat gdański
Gmina gmina wiejska Kolbudy
Telefon 583264400
E-mail sekretariat@spkowale.nazwa.pl