Nauczyciel – wychowanie fizyczne

Termin składania dokumentów 2019-08-31
Wymiar zatrudnienia Wakat
Liczba godzin 18

nauczyciel WF w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2. Wymagane kwalifikacje: studia magisterskie w zakresie nauczanego przedmiotu lub studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu. Przygotowanie pedagogiczne i przygotowanie surdopedagogiczne. Praca z dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi.
UWAGA: CV bez zgody kandydata
na przetwarzanie danych osobowych
–do pobrania na stronie OSW, w zakładce
„O nas –RODO”- nie będą rozpatrywane.
Typ szkoły Inne
Nazwa szkoły Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących
Miasto Wejherowo
Kod pocztowy 84-200
Adres ul. Sobieskiego 277 c
Powiat wejherowski
Gmina gmina wiejska Wejherowo
Telefon 58/672-23-41 w. 22
E-mail osw2wwo@wp.pl