FIZJOTERAPEUTA – Ośrodek Rehabilitacji

Wojewódzkie Centrum Onkologii Al. Zwycięstwa 31/32 Gdańsk

Oferujemy:

Umowę o pracę NA CZAS ZASTĘPSTWA
Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań
Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych
Ubezpieczenie grupowe i kartę sportową CALYPSO na preferencyjnych warunkach
Pakiet dodatków pozapłacowych – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych („wczasy pod gruszą”, zapomogi celowe, pomoc na cele mieszkaniowe – pożyczka remontowa)
Zdobycie doświadczenia zawodowego w warunkach dużego podmiotu leczniczego

Podstawowe zadania na stanowisku:

Zapewnienie profesjonalnej rehabilitacji powierzonym pacjentom ze szczególną starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, posiadanymi kompetencjami i zasadami etyki zawodowej
Współpraca z innymi członkami zespołu terapeutycznego
Ustalenie procesu rehabilitacji poszczególnych pacjentów
Planowanie przebiegu rehabilitacji stosownie do stanu zdrowia pacjenta, diagnozy lekarskiej
Informowanie pacjenta o zakresie realizowanego procesu rehabilitacji
Realizowanie rehabilitacji według ustalonego planu i aktualnego stanu zdrowia pacjenta oraz zleconych zabiegów
Wykonywanie zabiegów leczniczych według otrzymanych zleceń i obowiązujących standardów
Zapewnienie pacjentowi w czasie rehabilitacji warunków zachowania intymności i poszanowania wolności i godności osobistej

Wymagania:

Wykształcenie wyższe kierunkowe
Umiejętność obsługi sprzętu rehabilitacyjnego
Doświadczenie w drenażu limfatycznym
Dobra znajomość MS Office
Bardzo dobra organizacja czasu i stanowiska pracy
Pozytywne nastawienie oraz zaangażowanie w powierzone zadania
Umiejętność pracy w zespole
Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu
Komunikatywność

Zgłoszenia proszę kierować do Działu Kadr i Płac drogą elektroniczną:
rekrutacja@copernicus.gda.pl z dopiskiem w temacie e-maila REKRUTACJA D1.110.31.2019

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000, poz. 1669)”.