8.04.2019 – Hol Główny AWFiS 10:00 -13:00

 Spotkanie z doradca zawodowym i psychologiem – „Poznaj swoje słabe i mocne strony” Sprawdź swoje CV – krótki instruktarz na temat prawidłowego wypełniania CV Pozyskaj pracę nauczyciela WF w Chinach – Zarabiaj godnie i zwiedzaj świat! Rekrutacja na płatny staż w ramach projektu „Dobry Skok na Dobry Staż” !