Nauczyciel W-F

Przedmiot Wychowanie fizyczne
Termin składania dokumentów 2019-02-28
Wymiar zatrudnienia Zastępstwo
Liczba godzin 18

Poszukujemy nauczyciela wychowania fizycznego na czas zastępstwa nieobecnego nauczyciela , mogącego podjąć pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
Wykształcenie – studia magisterskie na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem i przygotowanie pedagogiczne (studia magisterskie)
Typ szkoły Szkoła podstawowa
Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa nr 17
Miasto Gdynia
Kod pocztowy 81-265
Adres ul. Grabowo 12
Powiat Gdynia
Gmina gmina miejska Gdynia
Telefon 58 6208978
E-mail sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl