Nauczyciel W-F

Przedmiot Wychowanie fizyczne
Termin składania dokumentów 2019-02-28
Wymiar zatrudnienia Zastępstwo
Liczba godzin 18

Poszukujemy nauczyciela wychowania fizycznego na czas zastępstwa nieobecnego nauczyciela , mogącego podjąć pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z godzinami ponadwymiarowymi.
Wykształcenie – studia magisterskie na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem i przygotowanie pedagogiczne (studia magisterskie
Typ szkoły Szkoła ponadgimnazjalna
Nazwa szkoły Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im.Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie
Miasto Wejherowo
Kod pocztowy 84-200
Adres Strzelecka 9
Powiat wejherowski
Gmina gmina miejska Wejherowo
Telefon 58 672 25 09
E-mail kadry@wejherowo-elektryk.pl