Wolontariat VIVA OLIVA !!!

Studencie jeśli nie masz odrobionego wolontariatu to jest to oferta dla ciebie
Możliwość odrobienia wolontariatu od godz. 12.00-18.00. Op. Rybińskiego k. parku Oliwskiego, Sobota 16 czerwca
zadania: rozdawanie ulotek oraz org, konkursów dla dzieciaków, aktywacja czasu wolnego.