Ratownik wodny

Praca na umowę zlecenie w okresie od 18 czerwca do 31 sierpnia w godzinach 9:00-17:30. Dołącz do naszego zespołu!

Wymagania pożądane:
– posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu szkolenia ratownika wodnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym;
– posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;
– posiadanie zaświadczenia o pełnieniu służby lub członkostwie w podmiocie uprawnionym do ratownictwa;
– posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje o posiadaniu tytułu ratownika medycznego (dla kandydatów na stanowisko ratownika medycznego).

Zapewniamy:
– odzież roboczą;
– kosmetyki ochronne;
– wodę pitną.
Wynagrodzenie:
Ratownik Wodny: 17,50 zł/brutto/godz.
Ratownik Medyczny: 22,00 zł/brutto/godz.
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie.

Podanie, CV oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje należy złożyć osobiście w bosmanacie Mariny Gdynia przy ul. Jana Pawła II 13a lub drogą elektroniczną na adres b.rutkowski@gdyniasport.pl . Kontakt pod nr tel. 785-174-719.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby deklarujące chęć zatrudnienia na cały sezon.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych ratowników, chcących pełnić wolontariat w okresie funkcjonowania kąpielisk.

b.rutkowski@gdyniasport.pl
785-174-719