Wychowawca placówek wypoczynku

Poszukujemy osób na stanowisko wychowawcy na półkolonii letnich, które będą odbywać się na terenie Trójmiasta. Turnusy trwają od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 16:00 przez cały okres wakacji.

Obowiązki:
• zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,
• prowadzenie dziennika zajęć,
• opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy,
• organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia,
• sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych,
• zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy,
• prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

Wymagania:
• uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy potwierdzone stosownymi zaświadczeniami
• wykształcenie minimum średnie,
• doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
• zaangażowanie, odpowiedzialność, kreatywność, zdolności organizacyjne,
• dyspozycyjność w okresie wakacji.

biuro@lucastour.com.pl
602 385 709