FIZJOTERAPEUTA

Miejsce pracy – Szpital im. M. Kopernika Oddział Neurologiczny/Udarowy

Zakres obowiązków:

zapewnienie profesjonalnej rehabilitacji powierzonym pacjentom ze szczególną starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, posiadanymi kompetencjami i zasadami etyki zawodowej,
współpraca z innymi członkami zespołu terapeutycznego
ustalenie procesu rehabilitacji poszczególnych pacjentów
planowanie przebiegu rehabilitacji stosownie do stanu zdrowia pacjenta, diagnozy lekarskiej,
informowanie pacjenta o zakresie realizowanego procesu rehabilitacji,
realizowanie rehabilitacji według ustalonego planu i aktualnego stanu zdrowia pacjenta oraz zleconych zabiegów,
wykonywanie zabiegów leczniczych według otrzymanych zleceń i obowiązujących standardów,
zapewnienie pacjentowi w czasie rehabilitacji warunków zachowania intymności i poszanowania wolności i godności osobistej,

Wymagania

wykształcenie wyższe kierunkowe
umiejętność obsługi sprzętu rehabilitacyjnego
dobra znajomość MS Office
bardzo dobra organizacja czasu i stanowiska pracy,
pozytywne nastawienie oraz zaangażowanie w powierzone zadania,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu.
komunikatywność.

Oferujemy:

Umowę o pracę / umowę cywilnoprawną
Stabilne warunki zatrudnienia
Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań

Zgłoszenia proszę kierować do Działu Kadr i Płac drogą elektroniczną: rekrutacja@copernicus.gda.pl z dopiskiem D1.110.65.2017