Możliwość odbycia ciekawego stażu !

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” poszukuje 2 studentów wśród Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Morskiej, Akademii Pomorskiej oraz Akademii Marynarki Wojennej do udziału w dwumiesięcznym stażu w ramach programu Erasmus + do biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli.

Przewidziany termin stażu to 2 października – 3 grudnia 2017. Podczas stażu można dowiedzieć się wiele na temat działalności instytucji europejskich oraz biur i przedstawicielstw polskich oraz zagranicznych działających przy Unii Europejskiej. Dodatkową okazją jest także uczestnictwo w konferencjach, seminariach i warsztatach dotyczących najciekawszych zagadnień polityki europejskiej w ramach bieżącej agendy UE.

Stowarzyszenie zapewnia nieodpłatnie pokój w mieszkaniu służbowym, a wynagrodzenie może pochodzić ze środków programu Erasmus +. Więcej informacji na temat stażu można znaleźć na stronie internetowej:

http://pomorskieregion.eu/program_stazowy-p52

Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny proszę zgłaszać na adres praktyki@pomorskieregion.eu do dnia 8 września 2017r.