Na potrzeby realizacji projektu „Zdolni z Pomorza: BZPU AWFiS poszukuje pracowników AWFiS na stanowiska:

  1. Kierownika Obozu  –  1 osoba w terminach:

07.08-13.08.2017

21.08-27.08.2017

 

  1. Wychowawców młodzieży (3 osoby) w terminach:

07.08-13.08.2017;

14.08-20.08.2017;

21.08-27.08.2017

28.08-03.09.2017

 

 

  • Wychowawcy będą zobowiązani do opracowania programu pracy z młodzieżą w godzinach nieobjętych zajęciami dydaktycznymi, tematyka zajęć winna być powiązana z żeglarstwem.

 

  • Wymagane uprawnienia żeglarskie i prowadzenie zajęć żeglarskich.
  • Uczestnicy obozu: wybitnie zdolna młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna biorąca udział w projekcie „Zdolni z Pomorza”
  • Wielkość grupy dla każdego turnusu 30 osób

 

  • Miejsce realizacji obozu Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS

 

  • Wynagrodzenie – kierownik 300,00 brutto /dziennie

 

  • Wynagrodzenie – wychowawca – 200,00 zł / dziennie

Termin zgłoszeń telefoniczny, e-mailowy do 26 czerwca 2017

Zgłoszenia i bliższe informacje w Biurze Zarządzania Projektami Unijnymi

Ewelina Ławecka ewelina.lawecka@awf.gda.pl

Krzysztof Karaszewski kkaraszewski@awf.gda.pl

Telefon: 58 55 47 239