Biuro Karier i Promocji Akademii Marynarki Wojennej informuje, że rusza nowy projekt „Lepszy Start II ” – bezpłatne szkolenie na Ratownika Wodnego

Oferta dedykowana jest dla absolwentów. W ramach projektu realizujemy bezpłatne szkolenie zawodowe finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Co zyskają uczestnicy:

· szkolenie na Ratownika Wodnego wraz z kursem nurka (PADI),

· szkolenie na Sternika Motorowodnego (PZMiNW),

· szkolenie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP),

· do tego płatne praktyki prze 3 miesiące i zatrudnienie na min. 3 kolejne miesiące.

Projekt umożliwia zdobycie poszukiwanego zawodu na rynku pracy. Czas nauki na kursie jest płatny!

Termin szkolenia: 10.07.2017 – 11.08.2017

Termin praktyk: 21.08.2017 – 31.11.2017

Termin zatrudnienia: 01.12.2017 – 28.02.2018 – dla części najlepszych kursantów

Warunki udziału:

· Wiek poniżej 30 lat.

· Status osoby biernej zawodowo, nie kształcącej się, nie szkolącej, nie zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie widniejącej w innych podobnych rejestrach/absolwenta.

· Dobra umiejętność pływania (np. karta pływacka).

· Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu Ratownika Wodnego.

· Motywacja do szkolenia i pracy.

Rekrutacja w Akademickim Biurze Karier Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Kurs realizowany będzie w Gdyni a staż i pierwsze zatrudnienie w trójmieście i jego okolicach.

Termin rekrutacji elektronicznej: 22 Maj – 30 Lipiec 2017.

Liczba miejsc ograniczona do 15 – liczy się kolejność zgłoszeń oraz wyniki na teście wstępnym z pływania na pływalni.

W ramach projektu uczestnicy muszą jeszcze odbyć:

indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym – 5 h/ osobę (przed szkoleniem)

warsztaty grupowe z doradcą ( 28 h na grupę 15 os.) – przed szkoleniem

indywidualne zajęcia z psychologiem – 5 h/os + 3 h/os w trakcie szkolenia i stażu ( przed szkoleniem)

indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy – do 5 h/ os. (w trakcie szkoleń i staży).

projekt „Lepszy Start II”, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://abk.amw.gdynia.pl/index.php/component/k2/item/461-uwaga-absolwencie