DNI OTWARTE AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU

21 marca 2017 roku w godz. 9.30 (10.30) – 14.00
26 kwietnia 2017 roku w godz. 9.30 (10.30) – 14.00