Akademickie Centrum Karier Partnerem Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy !

Regionalny system monitorowania i ewaluacji sytuacji na rynku pracy, w oparciu o Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy jest jednym ze zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach celu operacyjnego SRWP 2.1. Wysoki poziom zatrudnienia, który realizowany jest za pośrednictwem Regionalnego Programu Strategicznego Aktywni Pomorzanie. Program ten pełni wiodącą rolę w konkretyzacji i realizacji działań Samorządu Województwa Pomorskiego w takich obszarach jak zatrudnienie, kapitał społeczny i edukacja. Ponadto efektem Programu ma być miedzy innymi wzrost poziomu zatrudnienia, jak również zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Pomorza.

Celem funkcjonowania Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy jest dostarczanie aktualnej i kompleksowej wiedzy pochodzącej z różnych dostępnych źródeł, pełniących funkcję wspomagającą prowadzenia regionalnej polityki rynku pracy, edukacji oraz gospodarki Pomorza. Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy jest systemem spójnym oraz komplementarnym z Pomorskim Systemem Monitoringu i Ewaluacji.