„Networking w poszukiwaniu pracy”

dnia 16 lutego 2017 r. w godzinach 09.00 – 14.00 w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 16 (parter) Gdańsk odbędą się bezpłatne warsztaty „Networking w poszukiwaniu pracy”. Warsztaty adresowane są do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, studentów, absolwentów, zainteresowanych tematyką budowania sieci kontaktów, przydatnej nie tylko w poszukiwaniu pracy, ale również ułatwiającej dotarcie do informacji o szkoleniach, czy możliwościach rozwoju osobistego i zawodowego.
Networking to metoda poszukiwania zatrudnienia, umożliwiająca dotarcie do ofert pracy z ukrytego rynku pracy, czyli takich, które nie są dostępne np.: w urzędzie pracy, czy mediach. Networking to poznawanie ludzi i budowanie z nimi relacji, które mogą w przyszłości zaowocować i pomóc nam w rozwoju naszej kariery zawodowej.
Uczestnicy warsztatów będą mogli poznać zasady skutecznego networkingu, dowiedzieć się jak i gdzie budować sieci kontaktów, a także jak wykorzystać sieci społecznościowe (Linkedin, GoldenLine) do budowania własnej sieci kontaktów.
Zapisy na warsztaty odbywają się pod numerem tel. 58 323 72 30.