Spotkania informacyjne w Kartuzach, Wejherowie i Pucku: „Możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniach 3, 4 i 5 stycznia 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia finansowego ze środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem instrumentów zwrotnych.

 

W programie spotkań m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • źródła dofinansowania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • zasady przyznawania dotacji z Powiatowych Urzędów Pracy,
  • fundusze pożyczkowe i poręczeniowe – Inicjatywa JEREMIE, Program „Wsparcie w starcie”,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich

Terminy i miejsca spotkań:
Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach:

  • 3 stycznia 2017 r. w godz. 12:00-14:30 w siedzibie Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 28A (sala konferencyjna),
  • 4 stycznia 2017 r. w godz. 12:00-14:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (sala nr 9 na parterze),
  • 5 stycznia 2017 r. w godz. 12.00-14.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. Orzeszkowej 5 (sala konferencyjna na I piętrze).

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie  wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 572 94 52.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy – Kartuzy (3.01.2017)

2.  Formularz zgłoszeniowy – Wejherowo (4.01.2017)

3.  Formularz zgłoszeniowy – Puck (5.01.2017)

4.  Program spotkań

 

http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkania-informacyjne-w-kartuzach-wejherowie-i-pucku-mozliwosci-wsparcia-z-funduszy-europejskich-dla-osob-zamierzajacych-zalozyc-dzialalnosc-gospodar